Großer Preis der Emilia-Romagna / Imola

TRAINING 1Fri11:30 - 12:30
TRAINING 2Fri15:00 - 16:00
TRAINING 3Sat12:00 - 13:00
QUALIFYINGSat15:00 - 16:00
RENNENSun15:00 - 17:00